Igazságügyi írásszakértés


Az igazságügyi szakértői vélemény = BIZONYÍTÉK
Igazságügyi szakvélemény készítésére az igazságügyi minisztérium (IM) névjegyzékében szereplő, kinevezett szakértő jogosult.

Az igazságügyi írásszakértő – a kézírás általános és egyedi sajátosság-együttese alapján – a vitatott kézírás (aláírás) készítőjének beazonosítására (személyazonosításra) képes.

1.1. Az igazságügyi írásszakértők az alábbi szakfeladatok ellátására jogosultak:
- aláírások hitelességének, kézeredetének vizsgálata
- kézírások kézeredetének vizsgálata
- különböző hamisítási módok műszeres technikai ellenőrző vizsgálata
- névtelen levelek vizsgálata.

1.2. Az igazságügyi írásszakértői vizsgálatok elvégezhetőségének feltételei:
- a kérdéses (vitatott hitelességű) kézírás, vagy aláírás eredeti példánya (Nem elegendő annak fénymásolata!)
- megfelelő mennyiségű és minőségű, hiteles összehasonlító minták
- előkészített, szakértő vezetésével felvett próbaminták
- kirendelő határozat, vagy végzés / Megbízási szerződés; (Megbízási szerződés esetén, aláírásvizsgálati helyzetben, a névtulajdonos, vagy törv. örököse hozzájáruló nyilatkozata; (a 2016/XXIX. sz. törvény 53. § értelmében)

1.3. Az igazságügyi írásszakértői vizsgálatok díjai:
- büntetőügyekben kelt hivatalos kirendelések esetén: a többször módosított, 3/1986. (II.21.) IM.r. és a 4/2022. (II.1.) IM rendelet alapján előírt óradíjak szerint;
- polgári peres, vagy közjegyzői eljárásokban kelt felkérések, valamint magánszemélyekkel kötött megbízási szerződés esetén 8 000 Ft/óra + 35% költségátalány;

+ 1 000 Ft, kamarai költségátalány (a 2016/ XXIX. sz. törvény szerint); Tájékoztatásul: a szakértői vizsgálatok minimális időigénye: 18-25 óra.

Munkánkat mindenkor a vállalt határidők betartásával, a szakmai protokoll alapján, maximális szakmai korrektséggel, és komplex szaktudásunkra építve végezzük.