Igazságügyi grafológus szakértés


Az igazságügyi szakértői vélemény = BIZONYÍTÉK
Igazságügyi szakvélemény készítésére az igazságügyi minisztérium (IM) névjegyzékében szereplő, kinevezett szakértő jogosult (grafológia szakterületen 2016. márciusáig; E területen jelenleg "eseti szakértő"-i  működés lehetséges.)

Az igazságügyi grafológus szakértő a személyiség működésmódjával összefüggő kérdések megválaszolására képes, a kézírás jellemzőinek komplex vizsgálata alapján.

1.1. A(z igazságügyi) grafológus szakértők által ellátott szakfeladatok:
- Személyiségkép készítése (a személyiség működésmódjának leírása; jellemrajz készítés)
- Névtelen levelek írásjellemzői alapján személyiségprofil készítése
- Kényszerítettség-, befolyásoltság-vizsgálat, kézírás alapján
- Grafológiai hazugságvizsgálatok (tartalom-validitás vizsgálat)
- Állapotvizsgálatok 

1.2. A(z igazságügyi) grafológus szakértői vizsgálatok elvégezhetőségének feltételei:
- A vizsgálatra jelölt kézírások eredeti példánya, valamint azok megfelelő mennyisége és minősége (Fénymásolat nem elegendő!)
- a vizsgált személy hozzájáruló nyilatkozata és adatai (büntető-, és minősített ügyekben a vonatkozó jogszabályok szerint)
- speciális esetekben előkészített, szakértő vezetésével felvett írásminták
- kirendelő határozat, vagy végzés / Megbízási szerződés

1.3. A(z igazságügyi) grafológus szakértői vizsgálatok díjai:
- büntetőügyekben kelt hivatalos kirendelések esetén: a többször módosított, 3/1986. (II.21.) IM.r. és a 4/2022.(II.1.) IM. rendelet alapján előírt óradíjak szerint;
- polgári peres, vagy közjegyzői eljárásokban kelt felkérések, valamint magánszemélyekkel kötött megbízási szerződés esetén 8 000 Ft/óra + 35% költségátalány; + 1 000 Ft/ kamarai költségátalány (a 2016/ XXIX. sz. törvény szerint). Tájékoztatásul: a szakértői vizsgálatok minimális időigénye: 20-35 óra. 

Megbízóink kérésére minden esetben egyedi árajánlatot adunk! Munkánkat mindenkor a vállalt határidők betartásával, a szakmai protokoll alapján, maximális szakmai korrektséggel, és komplex szaktudásunkra építve végezzük.